استعلام (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاستعلام ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

استعلام (فقه)، به معنای تحقیق و پرس‌وجو و دارای کاربرد در فقه اسلامی
استعلام (منطق)، از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق، به معنای خبر گرفتن و پرسیدن از چیزی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار