اسحاق بن ابراهیم (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاسحاق بن ابراهیم ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

اسحاق بن ابراهیم طاهری، برادرزاده طاهر بن حسین و از طاهریان
اسحاق بن ابراهیم ختلی، از علمای قرن سوم هجری قمری
ابن‌نابتی اسحاق بن ابراهیم همدانی اصفهانی، از محدّثین اصفهان
ابویعقوب اسحاق بن ابراهیم بزوغانی مدنی، از محدثان و دانش‌آموختگان قرن سوم هجری قمری
اسحاق بن ابراهیم (مؤلف)، از مولفان حدود نیمه دوم قرن دوم هجری
ابوالحسین اسحاق بن ابراهیم کاتب، از ادیبان و متکلمان قرن سوم یا چهارم هجری قمری
ابومحمد اسحاق بن ابراهیم موصلی تمیمی، محدث، ادیب، شاعر، آوازه‌خوان، موسیقی‌دان و عالم به لغت‌، فقه، کلام، اخبار شعرا و اخبار گذشتگان در دوره خلفای عباسی
ابویعقوب اسحاق بن ابراهیم وزدولی عصّار، از محدثان بزرگ و موثق و از عالمان حنفی‌مذهب در قرن سوم هجری قمری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار