اسحاق بن یحیی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاسحاق بن یحیی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌منده اسحاق بن یحیی اصفهانی، از محدّثین اصفهان
اسحاق بن یحیی طبری صنعانی، نویسنده و مورخ قرن پنجم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار