اسداللّه زاهدی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاسداللّه زاهدی اصفهانی، از پزشکان اوایل قرن چهاردهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزا اسداللّه زاهدی، طبیب حاذق مجرّب، از پزشکان اوایل قرن چهاردهم هجری در اصفهان بوده است. او از سلسله مشایخ بیدآباد است که نسب آنان به شیخ زاهد گیلانی منتهی می‌شود. در فنون طبّ قدیم استاد بوده، و پس از وفات، در تکیه آقا محمّد بیدآبادی در تخت فولاد مدفون شد.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۱۹۵.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، بیان المفاخر، ج۲، ص۲۳۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۱۹۵.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، بیان المفاخر، ج۲، ص۲۳۴.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۵۳۶.    


جعبه ابزار