اسد بن عبدالله قسری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاسد بن عبدالله قسری، برادر خالد قسری؛ حاکم عراق و از فرماندهان عصر امویان بود که مدتی حاکم خراسان شد. او سرانجام به سال ۱۲۰ ق درگذشت.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

اسد بن عبدالله بن یزید بن اسد قسری، اصالتاً یمنی، از مردم دمشق و امیر و فرماندهی دلیر بود. برادرش، خالد قسری بر عراق و ناحیه مشرق امارت داشت و او را بر خراسان ولایت داد، ولی به دلیل دامن زدن به تعصبات قومی ـ قبیله‌ای میان یمانیان و مضریان توسط هشام بن عبدالملک عزل شد و هشام خود تعیین کارگزارانِ خراسان را به عهده گرفت. از این‌رو اشرس بن عبدالله اسلمی و سپس جنید بن عبدالرحمان مرّی و دیگران را ولایت داد، ولی خراسان روی آرامش را ندید و ناآرامی‌ها در آن سامان ادامه یافت. خلیفه در سال ۱۱۷ ق مجدداً خراسان را به خالد قسری واگذار کرد. او نیز برای دومین بار برادرش، اسد را بر آن‌جا گماشت که تا زمان مرگ، حاکم خراسان بود. اسد حملات موفق زیادی را در ماوراءالنهر رهبری کرد و جای گام اسلام و مسلمانان را در آن مناطق استحکام بخشید.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکلی، خیرالدین، الاعلام، ج۱، ص۲۹۸.    
۲. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۷، ص۳۷.    
۳. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۷، ص۱۳۹.    
۴. ابن اثیر، علی بن ابی‌الکرم، الکامل فی التاریخ، ج۵، ص۸۹.    
۵. ابن اثیر، علی بن ابی‌الکرم، الکامل فی التاریخ، ج۵، ص۲۱۶.    
۶. ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد، تاریخ ابن خلدون، ج۴، ص۸۶.    


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۳۱۳.

جعبه ابزار