اسعد اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاسعد اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن بندار ابوذر اسعد بن حسین اصفهانی، معروف به «ابن بندار»، از اساتید قرائت و تجوید در قرن ششم هجری در اصفهان
ابی‌شفروه اسعد بن عبدالقاهر شفروه اصفهانی، از فقهاء و علماء شیعه اصفهان در قرن هفتم هجری
ابوالفخر اسعد بن سعید اصفهانی، از محدّثین قرن هفتم هجری در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار