اسفندیار اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاسفندیار اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

اسفندیار بیگ انیس اصفهانی، از امرای شاه عبّاس صفوی در اصفهان
اسفندیار بن مشرف‌الملک شهرکردی دهکردی اصفهانی، از ادبا و شعرای اصفهان
اسفندیار معتمدی اصفهانی، نویسنده کتاب‌های مدارس آموزش و پرورش


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار