اسماء (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاسماء ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

اسماء و صفات الهی، نامها و اوصاف خدا
اسماء الحسنی، اصطلاحی برای نام‌های خدا، اقتباس شده از قرآن کریم
اسماء بنت ابوبکر بن ابی قحافه، اَسْماء د ۳ق‌/۹۲م‌، دختر ابوبکر بن‌ ابی‌ قحافه‌ از صحابه پیامبر (ص)، از نخستین‌ گروندگان‌ به‌ اسلام‌ و راوی‌
اسماء بن خارجه، اَسْماءِ بْن‌ِ خارِجه‌ د ۲ق‌/۰۱م‌، از اشراف‌ و بزرگان‌ کوفه‌


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار