اسماعیل بن حماد مسلم اشعری اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاسماعیل بن حماد مسلم اشعری اصفهانی، از محدّثین اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

اسماعیل بن حماد بن ابی‌سلیمان مسلم، فقیه اشعری، از محدّثین اصفهان است. جدّش مسلم از اهالی رستاق بُرخوار اصفهان بوده، و محمّد بن یحیی بن منده از او نام برده است. اسماعیل اشعری از ابی اسحاق سبیعی و سلیمان اعمش روایت می‌کند. مُعتَمِر بن سلیمان و خالد بن عبداللّه از او نقل حدیث می‌کنند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۲۰۶.    
۲. ابوالشیخ، عبدالله ‌بن ‌محمد، طبقات المحدّثین، ج۱، ص۴۵۷.    
۳. ابوالشیخ، عبدالله ‌بن ‌محمد، طبقات المحدّثین، ج۱، ص۴۵۶.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۵۵۹.    


جعبه ابزار