اسماعیل بن حماد (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاسماعیل بن حماد ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابونصر اسماعیل بن حماد جوهری، ابونصر اسماعیل بن حمّاد جوهری، ادیب و لغوی ایرانی قرن چهارم و مؤلف صحاح اللغه
ابوحیان اسماعیل بن حماد کوفی، اِبن حَمّاد، ابوحیّان‌ اسماعیل‌ بن حمّاد بن ابو حنیفه کوفی‌، قاضی‌ و فقیه‌ حنفی‌ (د ۲۱۲ق‌/۸۲۷م‌)
اسماعیل بن حماد مسلم اشعری اصفهانی، از محدّثین اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار