اسماعیل بن عبدالرزاق اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاسماعیل بن عبدالرزاق اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

خلاق‌المعانی کمال‌الدین اسماعیل بن عبدالرزاق اصفهانی، از شعراء و قصیده‌سرایان معروف ایران در قرن هفتم هجری
ابوالوفاء اسماعیل بن عبدالرزاق طرقی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن ششم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار