اسماعیل بن عبدالله (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاسماعیل بن عبدالله ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

اسماعیل بن عبدالله بن جعفر، اسماعیل بن عبدالله بن جعفر بن ابی‌ طالب ملقب به زاهد، از تابعان و راویان مورد وثوق
اسماعیل بن عبدالله غفاری، سماعیل بن عَبداللّه غِفاری یا اشجعی از شخصیت‌های دوره پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)
ابوبشر اسماعیل بن عبداللّه عبدی اصفهانی، از محدّثین اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار