اسماعیل خوانساری اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاسماعیل خوانساری اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

اسماعیل بن محمدخلیل خوانساری اصفهانی، از فضلاء و نویسندگان کتب اصفهان در قرن سیزدهم هجری
اسماعیل بن محمود ادیب خوانساری اصفهانی، از هنرمندان و موسیقی‌دانان معاصر اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار