اسماعیل صوفی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاسماعیل صوفی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوالقاسم اسماعیل بن علی صوفی نیشابوری اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن ششم هجری
ابونصر اسماعیل بن محمد رنانی صوفی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن ششم هجری
اسماعیل صوفی اصفهانی، از عرفاء و متصوّفه در قرن یازدهم هجری و ساکن هند


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار