اسماعیل لنجانی اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاسماعیل لنجانی اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

اسماعیل بن حسین مبارکه‌ای لنجانی اصفهانی، از خطّاطان قرن سیزدهم هجری در اصفهان
اسماعیل ریزی لنجانی اصفهانی، از فضلای اصفهان در قرن چهارده هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار