اسماعیل کلباسی اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاسماعیل کلباسی اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

اسماعیل بن ابوالقاسم کلباسی اصفهانی، از علماء و فضلای نجف اشرف
اسماعیل بن محمدرضا کلباسی اصفهانی، از علما و فضلای اصفهان در قرن چهارده هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار