اسود‌ بن ‌خلف عبد یغوث

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاَسْوَد‌بن‌خَلَف عبد یَغوث، یکی از صحابه است که یکی از آیات قرآن درباره او نازل شده است.


تیره و قبیله

[ویرایش]

وی اهل مکّه و قریشی است. برخی او را از تیره بنی زهره ، و ابن عبدالبر وی را جُمَحیّ می‌داند ؛ ولی ابن‌اثیر ، هر دو نظر را مخدوش دانسته است.

اسلام آوردن

[ویرایش]

اسود از کسانی است که در روز فتح مکّه مسلمان شد. روایتی از او درباره چگونگی بیعت مسلمانان با پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) در آن روز نقل شده است. فرزندش محمد تنها کسی است که از او روایت کرده است.

شان نزول

[ویرایش]

بر اساس روایتی که طبری ، واحدی ، و ابوالفتوح رازی نقل کرده‌اند او یکی از ۴ نفری است که با زن پدر خود ازدواج کرده بود و آیه «ولا‌تَنکِحوا ما نَکَحَ ءاباؤُکُم مِنَ النِّساء...» در این باره نازل شد و آنان را از ازدواج با همسران پدرانشان نهی کرد.

فهرست منابع

[ویرایش]

اسباب النزول، واحدی؛ الاستیعاب فی معرفة الاصحاب؛ اسدالغابة فی معرفة الصحابه؛ التاریخ الکبیر؛ جامع البیان عن تأویل آی القرآن؛ الجرح والتعدیل؛ روض الجنان و روح الجنان؛ کتاب الثقات.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. فخررازی، محمد بن عمر، التاریخ الکبیر، ج‌۱، ص‌۴۴۴.    
۲. بر نمری، یوسف بن عبدالله، الاستیعاب فی معرفة الاصحاب، ج‌۱، ص‌۸۹.    
۳. ابن اثیر، ابوالحسن، اسد الغابه، ج‌۱، ص‌۲۲۶.    
۴. بر نمری، یوسف بن عبدالله، الاستیعاب فی معرفة الاصحاب، ج۱، ص۸۹.    
۵. ابن اثیر، ابوالحسن، اسد الغابه، ج۱، ص‌۲۲۷.    
۶. فخررازی، محمد بن عمر، التاریخ الکبیر، ج۱، ص۴۴۴.    
۷. ابن اثیر، ابوالحسن، اسد الغابه، ج۱، ص۲۲۶.    
۸. رازی، ابن ابی حاتم، الجرح و التعدیل، ج۲، ص۲۹۱.    
۹. تمیمی، محمد بن حبان، الثقات، ج‌۳، ص‌۹.    
۱۰. طبری، محمد بن جریر، جامع البیان، ج‌۸، ص۱۳۳.    
۱۱. واحدی، علی بن احمد، اسباب النزول، ص‌۱۴۸.    
۱۲. ابوالفتوح رازی، حسین بن علی، روض الجنان، ج‌۵، ص‌۳۰۰.    
۱۳. نساء/سوره۴، آیه۲۲.    


منبع

[ویرایش]

دائرة المعارف قرآن کریم، برگرفته از مقاله «اسود بن خلف عبد یغوث».    جعبه ابزار