اسود بن خالد ازدی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاسود بن خالد ازدی از سپاهیان عمر بن سعد بوده و در غارت اموال امام حسین (علیه‌السلام) دست داشته است.


غارت نعلین امام

[ویرایش]

او از سپاهیان کوفه و از غارتگرانی است که پس از شهادت امام حسین (علیه‌السلام) و یارانش، به غارت اهل بیت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) پرداخت و نعلین امام حسین (علیه‌السلام) را به سرقت برد.
[۱] ابن‌ سعد بغدادی، محمد، طبقات الکبری، خامسه۱، ص۴۷۷.
[۳] سبط بن جوزی، تذکرة الخواص، ص۲۲۸، قم، شریف رضی، ۱۴۱۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن‌ سعد بغدادی، محمد، طبقات الکبری، خامسه۱، ص۴۷۷.
۲. بلاذری، احمد بن یحیی، انساب الاشراف، تحقیق محمدباقر محمودی، ج۳، ص۲۰۴، بیروت، دارالتعارف، چاپ اول، ۱۹۷۷.    
۳. سبط بن جوزی، تذکرة الخواص، ص۲۲۸، قم، شریف رضی، ۱۴۱۸.
۴. سید بن طاوس، الملهوف علی قتلی الطفوف، ص۱۷۸.    


منبع

[ویرایش]
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «قاتلان امام حسین (علیه‌السّلام)»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۳/۴.    


جعبه ابزار