اسود (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاسود ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

اسود بن یزید نخعی، ابوعمرو یا ابوعبدالرحمان‌ د ۷۵ق‌/ ۶۹۴م‌، از تابعین‌ مشهور کوفه‌ و یکی‌ از زهّاد ثمانیه‌
اسود‌ بن ‌خلف عبد یغوث، از صحابه پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)
اسود بن حنظله، از سپاهیان عمر بن سعد و از غارت کنندگان اموال امام حسین (علیه‌السلام)
اسود بن خالد ازدی؛ از سپاهیان عمر بن سعد و از غارت کنندگان اموال امام حسین (علیه‌السلام)
اسود بن عبدالاسد، یکی از دشمنان سرسخت پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)
اسود عنسی، اسود بن‌ کعب‌ بن‌ عوف‌ مق ۱۱ق‌/۶۳۲م‌، از بزرگان‌ یمن‌ و مدعی نبوت


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار