اسکافی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاسکافی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ابن جنید اسکافی، ابوعلی‌ محمد بن احمد کاتب‌ اسکافی‌، فقیه‌ و متکلم‌ امامی‌ سده ۴ق‌/۱۰
ابن‌همام اسکافی، ابوعلی محمد بن ابی بکر همام بن سهیل بن بیزان، ملقب به کاتب، از محدثان ایرانی تبار امامی مذهب
ابوجعفر اسکافی، ابوجعفر محمد بن‌ عبدالله‌ اسکافی، متکلم‌ پر آوازه‌ و تشیع‌گرای‌ مکتب‌ معتزله بغداد (د ۲۴۰ق‌/۸۵۴م‌)
ابوالقاسم جعفر بن محمد اسکافی، فرزند ابوجعفر محمد بن عبدالله اسکافی، از شاعران و کاتبان عصر خلفای عباسی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار