اسکندری (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاسکندری ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

خاندان اسکندری، از خاندان‌های معروف کشور و دارای افراد بانفوذ در حکومت در دوره پهلوی

داوود بن‌ عمر اسکندری، اسْکنْدَری‌، ابوسلیمان‌ شرف‌الدین‌ داوود بن‌ عمر بن‌ ابراهیم‌، فقیه‌ مالکی‌ و عارف‌ شاذلی‌ سده‌های‌ ۷- ۸ق‌/۱۳-۱۴م‌
ایرج اسکندری، جزء فعالان کمونیستی در ایران و بنیانگذار حزب توده در ایران
عباس اسکندری، از اعضای کمیته مرکزی حزب توده در ایران و از سیاسیون دوره پهلوی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار