اسکندر میرزا بن محمدولی میرزا اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاسکندر میرزا بن محمدولی میرزا اصفهانی، از تحصیل کرده‌های دارالفنون بوده و در اصفهان به طبابت اشتغال داشته است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

اسکندر میرزا فرزند محمّدولی میرزا، از تحصیل کرده‌های دارالفنون بوده، و پس از فراغت از تحصیل، به اصفهان آمده، و به طبابت اشتغال جسته است. طبیبی ماهر و حاذق، و چندی نزد ظلّ السّلطان به طبابت مشغول بود. وفاتش پس از سال ۱۳۳۰ق روی داده است، و قبر او در مقبره آخوند ملاّمحمّدحسین کرمانی است. ظاهراً وی مؤلّف طبّ جدید است که اکنون در کتابخانه مسجد گوهرشاد مشهد نگهداری می‌شود.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۲۶۳.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۲۲۰.
[۳] فاضل، محمود، فهرست گوهرشاد، ص۱۵۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۲۶۳.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۲۲۰.
۳. فاضل، محمود، فهرست گوهرشاد، ص۱۵۰.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۵۴۲.    جعبه ابزار