اشهار

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآشکار کردن را اشهار (تشهیر) گویند. از این عنوان در باب‌های قضاء، حدود و دیات بحث شده است.


تفاوت معنای اشهار به تفاوت مضاف الیه

[ویرایش]

واژۀ اشهار بر حسب آنچه بدان اضافه می‌شود، مفهوم خاصی پیدا می‌کند.
برای مثال، اشهار سلاح به مفهوم برکشیدن آن از نیام یا نشانه رفتن آن به سوی کسی است، و اشهار مجرم، گرداندن او در خیابان‌ها و معرّفی به مردم است.

حکم اشهار سلاح

[ویرایش]

اشهار سلاح برای ترساندن مردم، حرام و اشهار کننده، محارب است.

مرگ فرد بر اثر اشهار سلاح اشهار کننده

[ویرایش]

اگر کسی بر روی دیگری سلاح برکشد، در صورتی که این عمل موجب رعب و در نهایت، مرگ وی شود، ضامن دیۀ او است، امّا اگر اشهار شونده بترسد و بگریزد و به هنگام فرار، به جهت دیگری مانند برخورد با چیزی یا افتادن از بلندی بمیرد، در ثبوت دیه بر اشهار کننده اختلاف است.

اشهار شهادت دهنده به دروغ

[ویرایش]

شهادت دهندۀ به دروغ علاوه بر تعزیر به تازیانه، در میان مردم نیز گردانده می‌شود.

اشهار قذف کننده، کلاه‌بردار و قوّاد

[ویرایش]

به تصریح برخی فقها، قذف کننده پس از اجرای حدّ،همچنین کلاه‌بردارو نیز بنابر آنچه به مشهور نسبت داده شده است، قوّاد اشهار می‌شود.

اختصاص اشهار یاد شده به مردان

[ویرایش]

اشهار افراد یاد شده، اختصاص به مردان دارد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۶۴.    
۲. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۵۸.    
۳. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۵۲.    
۴. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۳۰.    
۵. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۹۸.    
۶. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۰۰.    
۷. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۰۱.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۵۳۸-۵۳۹.    


جعبه ابزار