اصدق لهجة من فلان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاصدق لهجة من فلان، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و از الفاظ مدح راوی بحساب می‌آید.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

یکی از الفاظ مدح، اصطلاح "اصدق لهجه من فلان" است. اگر مفضل علیه ثقه باشد و یا به چیزی مدح شده باشد که موجب صحت اعتماد به روایت او شود، این لفظ موجب مدح معتدبه شخص متصف به آن می‌شود.

مستندات مقاله

[ویرایش]

در تنظیم این مقاله از منابع زیر استفاده شده است:

• مازندرانی، محمد بن اسماعیل، منتهی المقال.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مازندرانی، محمد بن اسماعیل، منتهی المقال، ج۱، ص۱۰۶.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «اصدق لهجة من فلان»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۴/۲۲.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | الفاظ مدح راوی
جعبه ابزار