اصول (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه اصول ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

اصول فقه (علم)، یکی‌ از شاخه‌های‌ علوم‌ اسلامی‌
أصول دین، (در مقابل‌ فروع‌ دین)، اصطلاحی‌ کلامی‌


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار