اضبط

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاضبط به معنی قوى‌تر و دقیق‌تر در ضبط و ثبت است و در علم رجال از آن سخن رفته است.


معانی اضبط

[ویرایش]

واژه اضبط گاه صفت شخص قرار مى‌گیرد و به کسى اطلاق مى‌شود که قوّه ضبط و ثبت او از دیگران بیشتر است.
گاه نیز صفت کتاب قرار مى‌گیرد و به کتابى که مطالب و روایات، دقیق‌تر از دیگر کتاب‌ها در آن ثبت و ضبط شده است، اطلاق مى‌گردد.

حکم اضبط بودن

[ویرایش]

اگر یکى از دو راوی اضبط از دیگرى باشد، روایت او بر دیگرى مقدّم است.
یکى از جهات تقدّم روایت زراره، محمد بن مسلم، برید، ابو بصیر، فضیل بن یسار و هم‌پاى آنان بر روایت دیگران همین ویژگى است.

کتب روایی اضبط

[ویرایش]

اضبط کتاب‌هاى روایى، کتاب الکافی نگاشته محمد بن یعقوب کلینی (م ۳۲۸ ه‍. ق) است.
[۴] مرآة العقول ج۱ ص۳
کتاب من لا یحضره الفقیه نگاشته شیخ صدوق (م ۳۸۱ ه‍. ق) و الاستبصار و تهذیب الاحکام ، نگاشته شیخ طوسی (م ۴۶۰ ه‍. ق) به ترتیب در مرتبه بعد قرار دارند.

اضبط در علما رجال

[ویرایش]

در میان عالمان علم رجال، احمد بن على بن احمد نجاشی (م ۴۵۰ ه‍. ق) اضبط از دیگران و آشناتر به حال رجال موجود در سند احادیث است.
[۷] التنقیح (الصلاة) ج۱ ص۴۲۱


پانویس

[ویرایش]
 
۱. عدة الاصول ج۱ ص۱۵۲- ۱۵۳    
۲. جواهر الکلام ج۲ ص۳۳۸    
۳. جواهر الکلام ج۳ ص۶۱    
۴. مرآة العقول ج۱ ص۳
۵. الرسائل الفقهیة (وحید بهبهانی) ص۱۲۴    
۶. الفوائد الرجالیة ج۲ ص۴۵    
۷. التنقیح (الصلاة) ج۱ ص۴۲۱


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۱، ص۵۷۱    


جعبه ابزار