اضراب (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه اضراب ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

اضراب (فقه)، یکی از اصطلاحات فقهی به معنای صرف‌نظر کردن و روی‌گردان شدن از سخن نخست خویش به «بل» و مانند آن
اضراب (ادبیات فارسی)، یکی از اصطلاحات بکار رفته در ادبیات فارسی و اصطلاحی مشترک در علم نحو، معانی و بدیع به معنای روی گردانیدن


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار