اضمار (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه اضمار ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

اضمار (ادبیات فارسی)، یکی از اصطلاحات بکار رفته در ادبیات فارسی به معنای ساکن کردن دومین حرف جزء
اضمار (اصول)، یکی از اصطلاحات به کار رفته در علم اصول فقه به معنای تقدیر گرفتن چیزی در کلام
اضمار (نحو)، یکی از اصطلاحات به کار رفته در علم نحو به معنای کلمه یا جمله مقدّر
اضمار (عروض)، یکی از اصطلاحات به کار رفته در علم عروض به‌ معنای‌ پوشاندن‌ و پنهان‌ داشتن‌


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار