اطاعت وهمی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعمل به تکلیف موهوم را اطاعت وهمی گویند.


تعریف

[ویرایش]

اطاعت وهمی، از اقسام اطاعت احتمالی است و به اطاعتی گفته می‌شود که مکلف به سبب آن، علم، ظن و یا شک به امتثال تکلیف واقعی پیدا نمی‌کند، بلکه تنها توهم - احتمال ضعیف و مرجوح- به امتثال تکلیف پیدا می‌نماید؛ به بیان دیگر، اطاعت وهمی در مواردی است که مکلف، به متعلق تکلیف (مکلف به) وهم پیدا نموده و سپس آن را انجام می‌دهد.

نکته

[ویرایش]

در موارد عدم دست رسی به اطاعت علمی و امکان اطاعت ظنی، انجام امر مولا از طریق اطاعت وهمی، از نظر عقل، قبیح است.
[۳] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۴، ص۴۰۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۴، ص۶۰۷.    
۲. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۳۱۱ - ۳۱۵.    
۳. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۴، ص۴۰۶.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۲۲۳، برگرفته از مقاله «اطاعت وهمی».    جعبه ابزار