اطعام ابراهیم (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابراهیم علیه‌السّلام بدلیل مهمان نوازی علی رغم ناشناخته بودن میهمانان خود فورا گوساله ای فربه و بریانى براى آنها آورد.


مهمان نوازی ابراهیم

[ویرایش]

ابراهیم علیه‌السّلام در پی اطعام میهمانان خود با گوشت بریان شده گوساله:
۱. «ولقد جاءت ر سلنا ابر اهیم بالبشر ی قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیذ» «فرستادگان ما (فرشتگان) برای ابراهیم بشارت آوردند؛ گفتند: «سلام» (او نیز) گفت: «سلام! » و طولی نکشید که گوساله بریانی (برای آنها) آورد.»
۲. «هل اتاک حدیث ضیف ابر اهیم المکر مین» «آیا خبر مهمانهای بزرگوار ابراهیم به تو رسیده است؟ » تعبیر به (مکرمین) (اکرام شده گان ) یا به خاطر این است که این فرشتگان ماموران حق بودند، و در آیه ۲۶ سوره انبیاء نیز درباره فرشتگان میخوانیم : بل عباد مکرمون (آنها بندگانى هستند محترم) و یا به خاطر احتراماتى است که ابراهیم براى آنها قائل شد و یا به هر دو جهت. «فر اغ الی اهله فجاء بعجل سمین» «سپس پنهانی به سوی خانواده خود رفت و گوساله فربه (و بریان شده‌ای را برای آنها) آورد، » «فقر به الیهم قال الا تاکلون» «و نزدیک آنها گذارد، (ولی با تعجب دید دست بسوی غذا نمی‌برند) گفت: «آیا شما غذا نمی‌خورید؟! » » ابراهیم (علیه السلام ) علی رغم ناشناخته بودن آنها، براى پذیرائى میهمانان خود فورا دست به کار شد، (پنهانى به سوى خانواده خود رفت و گوساله اى فربه و بریانى براى آنها آورد) (فراغ الى اهله فجاء بعجل سمین ).(راغ ) چنانکه راغب در مفردات مى گوید از (روغ ) (بر وزن شوق) به معنى حرکت کردن تواءم با یک نقشه پنهانى است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. هود/سوره۱۱، آیه۶۹.    
۲. ذاریات/سوره۵۱، آیه۲۴.    
۳. انبیا/سوره۲۱، آیه۲۶.    
۴. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۲، ص۳۴۴.    
۵. ذاریات/سوره۵۱، آیه۲۶.    
۶. ذاریات/سوره۵۱، آیه۲۷.    
۷. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۲، ص۳۴۵.    
۸. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ج۱، ص۲۰۸.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۴، ص۳۸، برگرفته از مقاله «اطعام ابراهیم».    


رده‌های این صفحه : اطعام | حضرت ابراهیم | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار