اطلاق افرادی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاطلاق افرادی به عمومیت حکم به حسب افراد اطلاق می‌شود.


شمول حکم در اطلاق

[ویرایش]

شمول و سریان حکم در اطلاق ، به دو صورت است:
۱. به حسب افراد؛ ۲. به حسب احوال.
شمول حکم به حسب افراد را اطلاق افرادی می‌گویند و این در جایی است که افراد متعددی در کار باشد و طبیعت ، قابلیت صدق بر هر یک از آنها را داشته باشد، مانند: «اکرم العالم» که عالم، افراد مختلفی دارد و حکم اکرام شامل همه آن افراد می‌شود.
[۲] مشکینی، علی، تحریر المعالم، ص۱۳۴.
[۴] شیرازی، محمد، الوصول الی کفایة الاصول، ج۳، ص۲۵۵.
[۵] شیرازی، محمد، الاصول، ج۵، ص۵۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۲۳۷.    
۲. مشکینی، علی، تحریر المعالم، ص۱۳۴.
۳. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۲۴۷.    
۴. شیرازی، محمد، الوصول الی کفایة الاصول، ج۳، ص۲۵۵.
۵. شیرازی، محمد، الاصول، ج۵، ص۵۹.
۶. خمینی، مصطفی، تحریرات فی الاصول، ج۱، ص۴۷۶.    
۷. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۱۶۸.    
۸. نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۱، ص۵۱۶.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۲۲۵، برگرفته از مقاله «اطلاق افرادی».    

رده‌های این صفحه : اطلاق
جعبه ابزار