اطلاق جمع بر تثنیه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاطلاق جمع بر تثنیه به ذکر لفظ جمع و اراده تثنیه اطلاق می‌شود و از اقسام مجاز لغوی می‌باشد.


تعریف

[ویرایش]

یکی از اقسام مجاز لغوی «اطلاق جمع بر تثنیه» یعنی آوردن جمع و اراده تثنیه است؛

مثال

[ویرایش]

۱. (ان تتوبا الی الله فقد صغت قلوبکما...) ؛ "اگر(شما دو زن) به درگاه خدا توبه کنید(بهتر است) واقعا دلهایتان انحراف پیدا کرده است".
در این آیه ، «قلوب» که جمع است بر دو قلب اطلاق شده که در واقع «فقد صغت قلباکما» بوده است.
۲. (... قالتا اتینا طائعین)؛ "آن دو گفتند فرمان پذیر آمدیم". در این آیه، «طائعین» جمع آمده است؛ در حالی که مقصود وصف زمین و آسمان (تثنیه) است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. تحریم/سوره۶۶، آیه۴.    
۲. فصلت/سوره۴۱، آیه۱۱.    
۳. زرکشی، محمد بن بهادر، البرهان فی علوم القرآن، ج۲، ص۲۷۳.    
۴. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فی علوم القرآن، ج۳، ص۱۳۱.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته ازمقاله «اطلاق جمع بر تثنیه».    جعبه ابزار