اطلالة علی الرجال و الحدیث

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطباطبایی بروجردی، سید حسین (۱۲۹۲ - ۱۳۸۰ ق) از مراجع بزرگ شیعه و از علمای بزرگ شیعه می‌باشد. وی صاحب تألیفات ارزشمند زیادی می‌باشد، از جمله آنان می‌توان از کتاب رجالی اطلالة علی الرجال و الحدیث نام برد.
[۱] بروجردی، سیدحسین، اطلالة علی الرجال و الحدیث، تحقیق: محمد مهدی نجف، قم: المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامیة، ۱۴۲۱ق، ص۱۹۱، اول.معرفی کتاب

[ویرایش]

این کتاب، مشتمل بر مقدمه‌های سید حسین طباطبایی بروجردی بر پنج کتاب حدیثی، رجالی و فقهی است و به دلیل اهمیت این مقدمه‌ها، محقق اقدام بر جمع آوری و تصحیح آنها نموده و به همراه تعلیقاتی، این مجموعه را به طور مستقل ارائه نموده است.
این مقدمه‌ها بر کتاب‌های ترتیب اسانید الکافی، تنقیح اسانید التهذیب، جامع الرواة، جامع الاحادیث الشیعة و مسائل الخلاف آورده شده‌اند.
مباحث مطرح شده در این مقدمه‌ها در مجموع عبارت‌اند از: بررسی نقش طبقات راویان حدیث و محدثان در علم رجال، معرفی کتاب، مؤلف و مشایخ مؤلف در آن کتاب و.... می‌باشد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بروجردی، سیدحسین، اطلالة علی الرجال و الحدیث، تحقیق: محمد مهدی نجف، قم: المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامیة، ۱۴۲۱ق، ص۱۹۱، اول.


منبع

[ویرایش]

سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تألیفات رجالی قرن چهاردهم هجری»، تاریخ بازیابی ۹۵/۲/۲۵.    جعبه ابزار