اطوار سبعه روح انسان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف‌اطوار سبعه انسان، از اصطلاحات عرفانی می‌باشد. روح انسان در بیان صوفیه همانند آسمان و زمین دارای اطوار هفتگانه می‌باشد.


توضیح مختصر

[ویرایش]

دل آدمی دارای اَطوار مختلفی است و در هر طور، عجایب بسیار و معانی بی‌شمار‌ ‌است. تن و دل بر مثال زمین و آسمان است و چنان که ارض و سماء، هفت طبقه دارد، ‌آدمی نیز دارای هفت اقلیم است و در هر اقلیم او، معدنی پرگهر؛ که «‌الناس معادن کمعادن‌ ‌الذهب و الفضّة‌».

بیان اطوار سبعه

[ویرایش]

این اطوار ‌ «‌وَ قَدْ خَلَقَکُمْ اطْوَاراً‌» ‌‌ و اقالیم عبارتند از: ‌
[۲] رازی، نجم‌الدین، مرصاد العباد‌، ص۱۹۴-۱۹۸.
[۳] خمینی، سیدروح‌الله، ‌مصباح الهدایة الی الخلافة والولایه‌، ص۱۴۵.
[۴] خمینی، سیدروح‌الله، ‌شرح حدیث جنود عقل و جهل‌، ص۷۸.

‌طور اول، صدر است و آن معدن گوهر اسلام است: ‌«‌فَمَنْ شَرَحَ الله ُ صَدْرَهُ لِلاسْلاَمِ فَهُوَ عَلَی نُورٍ مِنْ رَبِّهِ‌». ‌
‌طور دوم، قلب است و آن معدن ایمان می‌باشد: «‌کَتَبَ فِی قُلُوبِهمُ الایمَانُ‌». ‌
‌طور سوم، شِغاف خوانده می‌شود و آن معدن حبّ و عشق است: «‌قَدْ شَغَفَهَا حُبّاً‌». ‌
‌طور چهارم، فؤاد است که معدن شهود و رؤیت است: ‌«‌مَا کَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَای‌». ‌
‌طور پنجم، حبّة القلب بوده و معدن محبت حضرت الوهیت است. ‌ ‌
هوای دیگری در ما نگنجد‌ •••••• ‌ ‌در این سر بیش از این سودا نگنجد‌ ‌
‌طور ششم، سویدا است که در آن معدن مکاشفات غیبی و علوم لدنّی قرار دارد. «‌وَ عَلَّمَ آدَمَ الْاسْمَاءَ کُلَّهَا‌». ‌
‌ای کرده غمت غارت هوش دل ما‌ •••••• ‌در تو زده خوان خروش دل ما‌
‌سرّی که مقدسان از آن محرومند ••••••‌ ‌ ‌ عشق تو فرو گفت به گوش دل ما‌ ‌
‌طور هفتم، محجّة القلب است و در آن معدن ظهور انوار تجلیات اسمائی و صفاتی‌ ‌حاصل می‌آید و آیه ‌«‌وَ لَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ‌» ‌‌ ناظر به این مقام است. این کرامت را با هیچ‌ ‌کرامت دیگر قیاس نتوان کرد. ‌ ‌
‌زین پیش دلی بود و هزار‌ اندیشه ••••••‌ ‌ ‌اکنون همه لا اله الاّ الله است‌

فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) خمینی، سید روح الله، ‌مصباح الهدایة الی الخلافة والولایه‌، ترجمه سیداحمد فهری، تهران، ‌ ‌انتشارات پیام آزادی، ۱۳۶۰ ش. ‌ ‌
(۲) خمینی، سید روح الله، ‌شرح حدیث جنود عقل و جهل‌، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ‌ ‌۱۳۷۷ ش. ‌
(۳) رازی، نجم الدین، مرصاد العباد‌، به اهتمام محمدامین ریاحی، تهران، انتشارات علمی و‌ ‌فرهنگی، ۱۳۶۵ ش. ‌

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نوح/سوره۷۱، آیه۱۴.    
۲. رازی، نجم‌الدین، مرصاد العباد‌، ص۱۹۴-۱۹۸.
۳. خمینی، سیدروح‌الله، ‌مصباح الهدایة الی الخلافة والولایه‌، ص۱۴۵.
۴. خمینی، سیدروح‌الله، ‌شرح حدیث جنود عقل و جهل‌، ص۷۸.
۵. زمر/سوره۳۹، آیه۲۲.    
۶. مجادله/سوره۵۸، آیه۲۲.    
۷. یوسف/سوره۱۲، آیه۳۰.    
۸. نجم/سوره۵۳، آیه۱۱.    
۹. بقره/سوره۲، آیه۳۱.    
۱۰. اسراء/سوره۱۷، آیه۷۰.    


منبع

[ویرایش]
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، مجموعه آثار کنگره اندیشه‌های اخلاقی عرفانی امام خمینی جلد ۷، مقالات عرفانی (۴)، فعالی، محمدتقی، برگرفته از مقاله «مکاشفه و مراتب آن از دیدگاه امام خمینی»، تاریخ بازیابی ۹۶/۵/۲۵.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات عرفانی | عرفان
جعبه ابزار