اعتراض (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه اعتراض ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

اعتراض (علم بدیع)، یکی از اصطلاحات ادبیات فارسی یا همان حشو و به معنای استفاده از لفظ یا عبارتی در کلام بدون نیاز به آن در سیاق کلام
اعتراض (فقه)، یکی از اصطلاحات به کار رفته در فقه به معنای اظهار نارضایتی و مخالفت کردن


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار