اعجاز القرآن (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افإعجاز القرآن ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل بوده و یا در معانی ذیل به کار رفته باشد:

اعجاز القرآن (علوم قرآنی)، عنوان‌ مبحثی‌ در علوم‌ قرآنی‌ در باب‌ وجه‌ معجزه‌ بودن‌ قرآن‌ کریم‌ و بررسی‌ آن‌

إعجاز القرآن (باقلانی)، تألیف قاضی ابو بکر محمد بن الطیب الباقلانی
إعجاز القرآن بین المعتزلة و الأشاعرة، دکتر منیر سلطان، استاد در نقد و بلاغت و مدرس دانشکده دخترانه دانشگاه عین شمس
إعجاز القرآن و أسرار التنزیل‌، مشهور به «فتح الجلیل للعبد الذلیل» تالیف جلال‌الدین سیوطی سال ۱۰۲۳ ه- ق
اعجاز القرآن فی ما تخفیه الأرحام‌، تألیف کریم نجیب الاغر و به زبان عربی
اعجاز القرآن و منهج البحث عن التمیز، تالیف دکتر محمد ابراهیم شادی استاد بلاغت و نقد ادبی دانشگاه الازهر
تفسیر اعجاز القرآن (واسطی)، اثر محمد بن زید واسطی، از متکلمین شیعه در عصر خویش


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار