افتتاح (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه افتتاح ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

افتتاح، حالتی در مقابل پایان
دعای افتتاح، دعای ویژه‌ شب‌هاى ماه رمضان یا دعای توجّه
تکبیرات افتتاح، تکبیرهای آغازین نماز


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار