افضل‌الدین (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افافضل‌الدین ممکن است اسم برای اشخاص ذیل و یا عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

أفضل‌الدین (کتاب)، اثر جناب استاد آقاى شیخ عباس کاشف الغطاء، در مسئله فتوت و جوان‌مردى با روى‌كردى فقهى
افضل‌الدین خونجی، ابو عبدالله محمد بن‌ نام‌آور بن عبدالملک‌، دانشمند علوم‌ عقلی‌ ایرانی‌ و قاضی‌ در مصر
افضل‌الدین کرمانی، یکی از مورخان اسلامی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار