اقاله (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه اقاله ممکن است در علوم زیر به کار رفته باشد:

اقاله (فقه)، از اصطلاحات علم فقه و به معنای تراضی دو طرف عقد بر انحلال آن
اقاله (حقوق خصوصی)، از اصطلاحات علم حقوق و به معنای تراضی دو طرف عقد بر انحلال آن


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار