اقتصاص (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه اقتصاص ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

اقتصاص (علوم قرآنی)، اخذ مضمون آیه‌ای در آیه دیگر
اقتصاص (منطق)، ايراد جريان واقع شده در سابق و یا در حال وقوع در زمان حال


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار