اقتصاص (علوم قرآنی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاقتصاص، اخذ مضمون آیه‌ای در آیه دیگر را می‌گویند.


تعریف

[ویرایش]

صنعت «اقتصاص» یکی از اسلوب‌های بدیعی قرآن است. چنان چه مضمون آیه‌ای برگرفته از آیه یا آیات دیگر باشد، اقتصاص صورت گرفته است؛ چه این آیات در یک سوره باشند، چه در سوره‌های گوناگون.

مثال

[ویرایش]

مانند:
۱. (... وآتیناه اجره فی الدنیا وانه فی الآخرة لمن الصالحین) که برگرفته از (ومن یاته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئک لهم الدرجات العلی) است.
۲. (ولولا نعمة ربی لکنت من المحضرین) که از آیات (... فاولئک فی العذاب محضرون) و (... ثم لنحضرنهم حول جهنم جثیا) گرفته شده است.
[۷] بستانی، بطرس، ۱۸۹۸ - ۱۹۶۹، محیط المحیط قاموس مطول للغة العربیة، ص۷۳۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. عنکبوت/سوره۲۹، آیه۲۷.    
۲. طه/سوره۲۰، آیه۷۵.    
۳. صافات/سوره۳۷، آیه۵۷.    
۴. روم/سوره۳۰، آیه۱۶.    
۵. مریم/سوره۱۹، آیه۶۸.    
۶. زرکشی، محمد بن بهادر، ۷۴۵ - ۷۹۴ق، البرهان فی علوم القرآن (باحاشیه)، ج۳، ص۲۹۷.    
۷. بستانی، بطرس، ۱۸۹۸ - ۱۹۶۹، محیط المحیط قاموس مطول للغة العربیة، ص۷۳۹.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «اقتصاص».    جعبه ابزار