الآداب الدینیة للخزانة المعینیة (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افالآداب الدینیة للخزانة المعینیة ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

الآداب الدینیة للخزانة المعینیة (طبرسی)، کتابی اخلاقی به زبان عربی نوشته مفسر شیعی ایرانی ابوعلی فضل بن حسن طبرسی (۴۶۹ـ ۵۴۸ ق/۱۰۷۷ـ۱۱۵۴م)
الآداب الدینیة للخزانة المعینیة (ترجمه)، تألیف فضل بن حسن طبرسی و ترجمه محمد عابدی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار