الاغ وحشی (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر آیه ۵۰ و ۵۱ سوره مدثر به ترس الاغ وحشی از شیرها اشاره شده است.


ترس و فرار الاغ وحشی

[ویرایش]

الاغ وحشی از شیرها می‌ترسد و فرار می‌کند.
«کانهم حمر مستنفرة فرت من قسورة». («حمر»، جمع «حمار» به معنای الاغ است؛ ولی در این جا منظور خر وحشی یا گورخر است؛ زیرا این حیوان در میان عرب‌ها مثل نفرت و شدت فرار است)
گویی گورخرانی رمیده‌اند، که از (مقابل) شیری فرار کرده‌اند!

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مدثر/سوره۷۴، آیه۵۰.    
۲. آلوسی، شهاب الدین، روح المعانی، ج۱۵، ص۱۴۸.    
۳. مدثر/سوره۷۴، آیه۵۱.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۴، ص۲۰۱، برگرفته از مقاله «الاغ وحشی».    


رده‌های این صفحه : الاغ | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار