البداء (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افالبداء اثر علامه سید مرتضی عسکری تالیف قرن حاضر به زبان عربی می‌باشد، نظریه بداء، از اعتقادات مشهور شیعه امامیه است که غالبا مخالفان شیعه به انکار و انتقاد آن پرداخته‌اند. شیعه بر این باور است که خداوند بر همه رویدادها از گذشته و حال و آینده آگاه است و چیزی از او پوشیده نیست تا با آگاهی از آن جهل پیشین وی برطرف گردد؛ بلکه طبق تصریح و تاکید قرآن کریم ، خداوندگار، آفرینش را وانگذاشته و هر روز در کاری نو است و عالم امر و خلق در دست اوست و خلقت و تدبیر عالم به حسب مشیت خداوند استمرار دارد.


انگیزه تالیف

[ویرایش]

روشن ساختن موضع شیعه در مساله مورد اختلاف میان شیعه و سنی در این مسئله را میتوان ذکر کرد.

ساختار کتاب

[ویرایش]

کتاب البداء در حقیقت کتابچه‌ای مختصر می‌باشد که با فهرست و مقدمه‌ای نسبتا کوتاه اما فراخور با حجم کتاب آغاز گردیده و بدون هرگونه فصل و یا باب بندی و طی چند عنوان کلی، کتاب به پایان برده شده است.

گزارش محتوا

[ویرایش]

مولف، متن کتاب خود را با ارائه تعریفی لغوی و اصطلاحی از علمای عقائد اسلامی در معنای بداء که در این متن به ظهور امری که در ابتدا برای بندگان مخفی بوده است تعریف شده و گمان برخی را که به شیعه نسبت داده‌اند که بداءاز منظر شیعه به معنای آشکار شدن امری است که در ابتدا برای او معلوم نبوده است تعریف کرده‌اند را رد نموده و ساحت قدس الهی را از چنین اتهامی منزه دانسته و آن گاه با استفاده از آیاتی از قرآن کریم (دو آیه ۷ و ۲۷ سوره رعد و نیز دو آیه ۴۰- ۳۸ همان سوره) به تعریف واژگان کلیدی که در فهم آیات مرتبط با معنای بداء دخیل است پرداخته که آنها عبارتند از: آیه؛ اجل؛ کتاب و یمحو. و در ادامه با تفسیر آیات دیگری که با مبحث فوق مرتبطند بحث را ادامه داده و در بخش بعدی به بررسی «بداء» در مدرسه خلفاء (مذهب اهل سنت) پرداخته و در مقابل این نظریه بحث «بداء» در مدرسه اهل بیت (مذهب شیعه) را تبیین نموده و در پایان به توضیح اثر اعتقاد به بداء پرداخته که اگر کسی اعتقاد به سعادت و یا شقاوت خود داشت و اعتقادی به مبحث بداء نداشت چه بسا منجر به وسوسه شیطان برای شخص عابد در کوتاهی در عبادت و ناامیدی شخص گنه کار از توبه و استغفار و بازگشت به سوی خداوند می‌گردد و علامه عسکری کتاب خود را با بیان همین مبحث به پایان رسانده است.

نسخه شناسی

[ویرایش]

نسخه حاضر بدون هرگونه مشخصات و شناسنامه‌ای که بتواند گویای مشخصات چاپ باشد در سلسله مباحثی با عنوان «علی مائدة الکتاب و السنة» در قطع جیبی و در ۲۴ صفحه و با پاورقی و حاشیه‌هایی از مؤلف که به ذکر آدرس‌ها و برخی توضیحات ضروری برای تبیین مطلب به کار رفته به چاپ رسیده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. رعد/سوره۱۳، آیه۷.    
۲. رعد/سوره۱۳، آیه۲۷.    
۳. رعد/سوره۱۳، آیه۳۸.    
۴. رعد/سوره۱۳، آیه۴۰.    


منبع

[ویرایش]
نرم افزار تاحضور، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.


رده‌های این صفحه : بداء | کتاب شناسی | کتب کلامی شیعه
جعبه ابزار