البرهان (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افالبرهان ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

البرهان فی علوم‌القرآن، نخستین کتاب مستقل درباره علوم قرآنی، تألیف بدرالدین محمد بن بهادر زرکشی (۷۴۵ـ۷۹۴)
البرهان فی تفسیر القرآن، تألیف سیدهاشم بحرانی از تفاسیر روایی مربوط به قرن یازدهم
البرهان علی وجود صاحب‌الزمان، اثر سیدمحسن امین حسینی عاملی (۱۲۸۲- ۱۳۷۱ ق)
البرهان فی تشابه‌القرآن‌، نوشته محمود بن حمزة بن نصر الکرمانی بوده، پیرامون مساله الفاظ متشابه در قرآن
البرهان فی علامات مهدی آخرالزمان، تألیف متقی هندی (م ۹۷۵ ق)، از کتاب‌های اهل سنت در مهدویت


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار