البصائر فی وجوه و النظائر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افالبصائر فی وجوه و النظائر از شیخ ظهیرالدین ابوجعفر محمد (زنده در ۵۷۷ ق) فرزند محمود نیشابوری مفسر و ادیب شیعی می‌باشد.


معرفی اجمالی تفسیر

[ویرایش]

تفسیر مورد بحث به زبان فارسی در معانی مختلفه الفاظ قرآن کریم مرتب بر حروف الفباء دارای اصطلاحات تفسیر است. و بر حسب موضوع به چند فصل تقسیم شده است.
در فـهـرسـت آستان قدس رضوی درباره این تفسیر نوشته شده است: یکی از نسخ قدیم و مهم فارسی که بسیار کمیاب است همین تفسیر البصائر فی وجوه و نظایر می‌باشد و اهمیت آن از لحاظ تـطور زبان و نثر فارسی محتاج به شرح نیست زیرا کتابی که در قرن ششم هجری به زبان فارسی پاک خراسان نوشته شده باشد برای دوستداران زبان فارسی کتابی بدین خوبی و جامعیت در باب خـود تـالیف نشده است، از لحاظ موضوع و علوم قرآنی نیز بصائر کتاب پر ارزش و نفیسی است به خـصـوص کـه شـیـوه تالیف و تدوین آن با سایر تفسیرها فرق دارد
[۱] فکرت، محمدآصف، فهرست کتب خطی آستان قدس، ۱، ص۴۱۲.
نـسـخـه هـای متعددی از این تفسیر امروز در دست است از جمله نسخه کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی (شماره ۱۲۱۴) و نسخه موزه بریتانیا، نسخه کتابخانه پاریس، نسخه انجمن آسیایی بنگال.
[۳] دانش پژوه، محمدتقی، فهرست میکروفیلم‌های کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ص۲۱.
[۵] شفیعی، محمد، مفسران شیعه، ص۱۰۱.
[۶] عوفی، محمد، لباب الالباب، ص۲۳۳.
[۷] عوفی، محمد، لباب الالباب، ص۶۱۹.
[۸] ایوانف، ولادیمیر، فهرست ایوانف، ۱، ص۴۶۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. فکرت، محمدآصف، فهرست کتب خطی آستان قدس، ۱، ص۴۱۲.
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة، ج۳، ص۱۲۲.    
۳. دانش پژوه، محمدتقی، فهرست میکروفیلم‌های کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ص۲۱.
۴. حاجی خلیفه، مصطفی بن عبدالله، کشف الظنون، ج۱، ص۲۴۶.    
۵. شفیعی، محمد، مفسران شیعه، ص۱۰۱.
۶. عوفی، محمد، لباب الالباب، ص۲۳۳.
۷. عوفی، محمد، لباب الالباب، ص۶۱۹.
۸. ایوانف، ولادیمیر، فهرست ایوانف، ۱، ص۴۶۳.


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تفاسیر قرن ششم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۴/۲۳.    


جعبه ابزار