التحقیق فی نفی التحریف عن القرآن الشریف (کتاب)‌

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف«التحقیق فی نفی التحریف عن القرآن الشریف» نوشته سیدعلی حسینی میلانی ، کتابی است که به نقد و بررسی شبهه تحریف قرآن کریم در منابع روایی و علمی اهل سنت و شیعه پرداخته و تحریف ناپذیری قرآن را براساس آیات قرآنی و روایات وارده از معصومین علیهم‌السّلام اثبات می‌کند.


معرفی کتاب

[ویرایش]

در بخش اول این کتاب ابتدا گفتار بزرگان شیعه همچون ابن بابویه قمی ، شیخ مفید ، شیخ طوسی ، شیخ طبرسی ، ابن طاووس ، علامه حلی ، شیخ بهایی و... را در نفی تحریف یادآوری شده و سپس ادله شیعه درباره عدم وقوع تحریف در قرآن کریم را که عبارتند از آیاتی از قرآن کریم، احادیث وارده از معصومین علیهم السلام، گفته عمر «حسبنا کتاب الله»، اجماع ، تواتر قرآن، اعجاز قرآن و غیره، یادآور می‌شود. در فصلی دیگر از کتاب احادیث دال بر وقوع تحریف که در کتب شیعی فراهم آمده است مورد نقد قرار می‌گیرد. در ادامه به نقد و پاسخ دهی شبهاتی که در پرتو برخی احادیث شیعی در مورد تحریف قرآن ایراد شده پرداخته می‌شود. سپس راویان احادیث تحریف در منابع شیعی معرفی و جایگاه ایشان از نظر علم رجال و حدیث مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در بخش دوم کتاب به بررسی دیدگاه اهل سنت در مورد شبهه تحریف پرداخته شده و احادیث تحریف در منابع سنی و راویان این احادیث مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است.
همچنین شبهاتی که از طریق این گونه احادیث ایراد شده مطرح و بدانها پاسخ داده شده است. سپس به بیان نظرات و دیدگاههای اهل سنت در مورد موضوع تحریف و احادیث وارد شده در این باب پرداخته شده است. نویسنده فصلی دیگر از کتاب را به نقد و بررسی روایات وارده درباره وقوع خطا در قرآن، احادیث وارده در باب جمع و تدوین قرآن و احادیث نقصان قرآن اختصاص داده است. در آخرین فصل از کتاب هم به نقد و بررسی صحیح بخاری و صحیح مسلم که از مهمترین منابع روایی اهل سنت‌اند پرداخته شده است. در این فصل دیدگاه عالمان سنی درباره دو شخصیت بخاری و مسلم و نیز صحیح مسلم و صحیح بخاری بیان شده و در نهایت درباره عدالت و دانش صحابه مطالبی مطرح شده است.

ساختار کتاب

[ویرایش]

کتاب مشتمل بر مقدمه‌ای از مؤلف و دو باب که هریک دربر گیرنده فصولی چند است، می‌باشد: الباب الاول: «الشیعة و التحریف» که فصول ذیل را دربر می‌گیرد: الفصل الاول: کلمات اعلام الشیعة فی نفی التحریف.
[۲] التحقیق فی نفی التحریف عن القرآن الشریف، سیدعلی حسینی میلانی، ص۱۱.
الفصل الثانی:
ادلة الشیعة علی نفی التحریف. الفصل الثالث: احادیث التحریف فی کتب الشیعة.
الفصل الرابع: شبهات حول القرآن علی ضوء اخبار الشیعة الامامیة. الفصل الخامس: الرواة لاحادیث التحریف من الشیعة. الباب الثانی: «اهل السنة و التحریف»
[۴] التحقیق فی نفی التحریف عن القرآن الشریف، سیدعلی حسینی میلانی، ص۱۵۱.
مشتمل بر فصل‌های زیر می‌باشد: الفصل الاول: احادیث التحریف فی کتب اهل السنة. الفصل الثانی: الرواة لاحادیث التحریف من السنة. الفصل الثالث: الاقوال و الآراء فی اهل السنة. الفصل الرابع: نقد و تمحیص. الفصل الخامس: مشهوران لا اصل لهما. این فصل دو عنوان: الکلام حول الصحیحین و الکلام حول الصحابة را دربر می‌گیرد. ایقاظ، خاتمة الباب الثانی، خاتمة الکتاب، فهرست مصادر کتاب و فهرست موضوعات دیگر اجزاء ساختار کتاب را شکل می‌دهند.

نسخه شناسی

[ویرایش]

این کتاب به قلم آقای سید علی حسینی میلانی نگاشته شده و در قطع وزیری با جلد گالینگور در ۴۰۰ صفحه برای بار سوم در سال ۱۴۲۶ هجری قمری، ۱۳۸۴ هجری شمسی از سوی «مرکز الحقائق الاسلامیة» منتشر شده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. التحقیق فی نفی التحریف عن القرآن الشریف، سیدعلی حسینی میلانی، ص۸.    
۲. التحقیق فی نفی التحریف عن القرآن الشریف، سیدعلی حسینی میلانی، ص۱۱.
۳. التحقیق فی نفی التحریف عن القرآن الشریف، سیدعلی حسینی میلانی، ص۱۳۸.    
۴. التحقیق فی نفی التحریف عن القرآن الشریف، سیدعلی حسینی میلانی، ص۱۵۱.


منبع

[ویرایش]
نرم افزار مشکات الانوار، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.


رده‌های این صفحه : کتاب شناسی | کتب علوم قرآن
جعبه ابزار