التنقیح (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افالتنقیح ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

التنقیح فی شرح العروة الوثقی، اثر آیت‌الله خوئی با تقرير میرزاعلی تبریزی غروی
التنقیح (محمد سعید حکیم)، اثر سیدمحمدسعید طباطبایی حکیم، شرح و توضيح كتاب «فرائد الاصول» شیخ مرتضی انصاری
التنقیح الرائع لمختصر الشرایع، تألیف جمال‌الدین مقداد بن عبدالله سیوری حلی (م ۸۲۶ ق) معروف به فاضل مقدادرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار