التیسیر (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افالتیسیر ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

التیسیر فی المداواة و التدبیر، تالیف عبدالملک بن زهر (متوفی ۵۵۷ ق)
التیسیر فی القراءات السبع‌، نوشته ابو عمرو عثمان بن سعید الدانی به زبان عربی
التیسیر فی أصول التفسیر، نوشتاری است درباره اصول علم تفسیر، به قلم دکتر عماد علی عبد السمیع حسین
التیسیر فی قواعد علم التفسیر، تالیف محی الدین کافیجی به زبان عربی پیرامون مسائل مهم علم تفسیر
شرح کتاب التیسیر للدانی فی القراءات‌، تالیف عبد الواحد مالقی، شرحی بر کتاب «التیسیر» ابو عمرو دانی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار