الحاشیة علی تفسیر الکشاف (صدرالدین ثالث)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افالحاشیة علی تفسیر الکشاف اثـر ابوالمعالی محمد صدرالدین ثالث (۸۲۸ - ۹۰۳ ق) فرزند غیاث الدین منصور اول حسینی دشتکی شیرازی، از فلاسفه و اکابر امامیه می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

‌ایـن اثر حواشی و تعلیقات دشتکی بر تفسیر الکشاف تالیف جاراللّه زمخشری (م ۵۲۸ ق) می‌باشد که با مذاق فلسفی خویش نگاشته است.
نـسخه‌ای از این حاشیه در کتابخانه سلطان سلیمان خان عثمانی در استانبول محفوظ است و در فهرست این کتابخانه ضبط است.
فرزندش امیر غیاث الدین منصور (م ۹۴۸ ق) نیز دارای تفسیر حاشیه بر کشاف می‌باشد.
[۳] شوشتری، نورالله، مجالس المؤمنین، ج۲، ص۲۲۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. آقابزرگ طهرانی، محمدمحسن، طبقات اعلام الشیعة، احیاءالداثر من القرن العاشر، ج۴، ص۲۱۸.    
۲. آقابزرگ طهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعه، ج۶، ص۴۶.    
۳. شوشتری، نورالله، مجالس المؤمنین، ج۲، ص۲۲۹.


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تفاسیر قرن دهم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۵/۶.    


جعبه ابزار